Ett källkritiskt förhållningssätt i en ny värld

Dryga kvartalet sedan senaste inlägget. Så då var det sagt, nu kan vi gå vidare.

Jag har tänkt en del skolan på den senaste tiden. Media fullkomligt älskar att skriva om hur dåligt det är i skolan. Hur resultaten sjunker, hur farligt det är med Internet och framförallt hur läskig ”mobiltelefonen” är.

Jag tycker det är skrämmande. Gammelmedia har fortfarande väldigt stor påverkan på befolkningen i åldrarna 30+. Vi är uppfostrade med att lita på media. Källkritik idag och källkritik för låt säga 10 år sedan skiljer sig avsevärt.

Idag kan vem som helst ha en egen blogg, podcast, hemsida, TV-kanal osv. Ofta är upphovsmännen mycket skickliga i utformandet av lättillgänglig text. Det som står känns trovärdigt och ofta lite sensationsartat. Folk delar till höger och vänster. Utan någon urskillningsförmåga, som jag ser det.

Källkritik är så mycket mer komplicerat idag. Skolan gör så gott den kan, eldsjälar och intresserade lärare driver utveckligen. Vad händer på de skolor som inte har samma förutsättningar? En likvärdig skola? Jo tjena.

11755630_1668121496754720_4681347066794505777_n

Bild från Bluffakuten

Lösningen på detta är att utse IT-pedagoger vid varje skolenhet, gärna flera. IT-pedagoger bör arbete nära skolbibliotekarier (lyllo er som har sådana) och skolledning. I sitt arbete så bör källkritik, eller litteracitet som jag tycker är ett mer passande begrepp, vara centralt i deras arbete på skolorna. Programmering är inte det enda som ingår i IT-pedagogens uppdrag, så upplever jag att det ser ut på flertalet skolor. För att få till en riktig samhällsförändring så krävs tid för IT-pedagoger att implementera bland elever och pedagoger. Det räcker inte med att utse en ”dataintresserad” person som ska driva utvecklingen på sidan om sitt ordinarie arbete. Utveckling kräver tid och arbete.

På min skola så har vi löst det genom att ha Digitalkunskap på skolan. Där får vi in huvuddragen i det som är viktigt för att fungera i en digital samtid. Åtminstone så ges elever möjlighet att bättre möte samhället. Mer om Digitalkunskap finns att läsa här: Digitalkunskap

Sundsvalls tidning skrev i dagarna en artikel om Sociala medier och unga, okunskapen för ungdomen är slående och ser liknande ut i många artiklar. Att tala om unga som att de lever ett främmande och exotiskt liv på nätet känns inte fräscht.

99% av barn i åldrarna 11-16 har en mobiltelefon, 93% av pojkarna använder Internet i skolan (något lägre för tjejerna), 99,5% har dessutom Internet hemma. Internet är inget nytt och häftigt att skriva om. Sociala medier är inte heller något nytt fenomen. Facebook t.ex. används av närmare 70% av Sveriges befolkning. Det är typ alla skulle jag säga.

De unga sätter ofta trenden, ungdomskultur har alltid setts som något farligt. Det vuxen världen inte kan reglera är otäckt och något som ska begränsas. Så är det även nu. 2015 så är Facebook så etablerat att våra äldre invånare har hittat dit. Att de äldre hittar till ett socialt medie som de unga har haft monopol på skapar en flytt. De yngre hittar nya mer spännande medier. Tidigare var det Instagram som var tillflyktsorten. Det har nu de äldre förstått också och vi ser fler och fler äldre användare på Instagram. Detta borde skapa en ny flykt, troligtvis till Snapchat. Det återstår att se.

10294435256_51708e46b7_o

Bristol Punks av Paul Towsend CC (BY,SA)

Medielandskapet förändras, beteende och informationsinhämtning förändras även det. Nu när Internet har slagit igenom på allvar i skolorna borde ett paradigmskifte ske inom en överskådlig framtid. Elever kommer inte längre godta undervisning i den formen vi har idag (som för övrigt knappt har förändras sedan 1800-talet). Ämneskunskaper är relativt ointressanta i arbetslivet, det är förmågan att sålla information som är det centrala. Idag har vi alla (så gott som i alla fall) all information som finns att tillgå i hela världen i vår ficka. Informationen kommer vara ännu mer tillgänglig när barnen som går i skolan idag kommer ut i arbetslivet. Jag menar att det man bör trycka på i skolan är:

 • Läsning och skrivning (i alla åldrar)
 • Problemlösande förmågor
 • Arbete i projekt
 • Kontakt skola – arbetsliv
 • Retorik
 • Källkritik och sannolikhetsträning
 • Kodning

Skolan behöver förändras kraftigt för att samspela med samhället. Ska skolan leda samhällsutvecklingen, vilket jag anser att den borde göra, så krävs ännu större förändringar. Man får nog börja i det lilla.

Avslutningsvis så vill jag tipsa om två bra poddar:

Gamificationfredag och Social by default. Lyssna!

Hoppas vi ses på IT-dagen om en månad.

Källor:

Eleverna och Internet 2015

Internetstatistik

Digitala trender

Annonser

Användande av sociala medier på Skönsmons skola

Under veckans Digitalkunskapslektioner, i klasserna 2-6,  så har vi pratat om sociala medier.

 • Vad är ett socialt medie?
 • Hur används det?
 • Vad finns det för fördelar?
 • Vad finns det för faror?
 • Vad är det för åldersgränser och varför?

De sociala medierna som jag valde att lyfta fram var: Instagram, Facebook, Momio, Youtube, Blogg, Snapchat, KiK, Moviestar planet och Star stable online. Eleverna i sexan samtalade en hel del om Ask.fm men det tas inte upp i statistiken.

Eleverna fick svara på vilka sociala medier de använde, jag gjorde sedan statistik av det. Totalt deltog 241 elever i undersökningen. De sociala medier som nådda över 50% av eleverna på Skönsmons skola är:

Läs mer

Internetdagarna 2014 – dag 1

Full av intryck sitter jag här på arbetsrummet och försöker sammanfatta mina intryck från Internetdagarna 2014. Det är inte lätt, jag känner mig fullkomligt överkörd av intryck men jag ska göra ett försök.

Internetdagarna inleddes för mig måndag morgon med att försöka ta sig från min syster, som för övrigt bor i Täby, till Waterfront. Jag var ute i lite väl god tid och stod redo redan en timma innan start. Det visade sig vara ett smart drag. Nu han jag gå runt i utställningshallen och besöka de montrar jag tyckte var extra intressanta.

Måndagen inleddes med tal, sk Keynotes av Cory Doctorow och Emily Parker. Pompösa tal med häftiga ingångar. Cory pratade om vikten av att göra data som är tillgänglig för alla. Det var något som gick igen under hela Internetdagarna skulle jag säga. Emily pratade om sociala mediers inverkan på samhället, speciellt i länder utan en fungerande demokrati. Internet som demokratiskapare. Två inspirerande och ganska intensiva föreläsare.

Jag gick sedan vidare till mitt spår, Barn och ungas digitala kompetens. Där inledde Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan. Cecilia Johansson, högstadielärare, fortsatte att prata om hur hon använt bloggen som en form av historieberättande. Eleverna har fått skapa historiska berättelser i realtid. I dagboksform. Mycket inspirerande.

Därefter var det Södertörns friskolas tur att glänsa och som de glänste!

Mikael Tymad, IT-ansvarig på skolan, och två av hans elever kom och berättade om hur de arbetar med sin Dataklubb. Inte helt olikt IT-fritids som jag driver på Skönsmons skola fast för äldre barn då.

Mikael är minst sagt en eldsjäl och verkar få sina elever att skina. Två av dom var med. Båda med makalösa arbeten att visa upp. Inovativa och kunniga elever. Kolla in på skoljakt.se och webbenföralla.se för att läsa mer.

Lunchkeynote med Sougweg Cheng en spännande människa med ett nytt sätt att se skola och skapande. Väldigt grafiskt och abstrakt.

Därefter följde kortare föreläsningar av intressanta personer: Måns Jonasson, .se. Jan Gulliksen, professor. Karin Nygårds, orakel. Katarina Lyckan Rüter, gymnasielärare. De gav ett brett perspektiv på kodning i skolan, Mobiltelefonens förändrade roll. Skolans syn på skolan och samhällets syn på skolan. Mycket givande, speciellt Karin då givetvis.

Dagen avslutades sedan med ett gäng sk. Ignite talks. Korta tal till tidsinställda slides.

Reflektion:

 • Internet ska vara för alla
 • Sociala medier är viktigare än vad jag insett
 • Elever är duktiga, även på min skola.
 • Jag är på rätt spår med Digitalkunskap och IT-fritids

MittLärande 2014

Ska snart föreläsa om sociala mediers inverkan på unga. Jag kommer att koppla ihop integritet och nätvett med sociala medier och koppla dessa till konkreta förslag på hur man kan arbeta i skolan med frågorna.

Jag kommer även att presentera min syn på bloggande som en del i undervisningen och SMART-Boardens självklara roll i klassrum.

Det ska bli inspirerande att möta kollegor från mellersta Sverige.