Användande av sociala medier på Skönsmons skola

Under veckans Digitalkunskapslektioner, i klasserna 2-6,  så har vi pratat om sociala medier.

  • Vad är ett socialt medie?
  • Hur används det?
  • Vad finns det för fördelar?
  • Vad finns det för faror?
  • Vad är det för åldersgränser och varför?

De sociala medierna som jag valde att lyfta fram var: Instagram, Facebook, Momio, Youtube, Blogg, Snapchat, KiK, Moviestar planet och Star stable online. Eleverna i sexan samtalade en hel del om Ask.fm men det tas inte upp i statistiken.

Eleverna fick svara på vilka sociala medier de använde, jag gjorde sedan statistik av det. Totalt deltog 241 elever i undersökningen. De sociala medier som nådda över 50% av eleverna på Skönsmons skola är:

Läs mer

Annonser